อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล Google Scholar” แก่คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม: เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการโค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้เกณฑ์ใหม่เต็มรูปแบบ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

———————————————

#PDPA #BSRU #Computercenter www.bsru.ac.th

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8