อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เชิญบุคลากรงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวางแนวทางการใช้ลายเซ็นดิจิทัล และร่วมสังเคราะห์ประเภทเอกสาร ที่ไม่ต้องส่งต้นเรื่อง และเอกสารประเภทใดที่ต้องใช้ต้นเรื่อง รวมถึงการหาแนวทางลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความกระชับ เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานในยุค New Normal

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

———————————————

#Document #Edoc #DigitalSignature #NewNormal #BSRU

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8