อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
ประชุมหารือแนวทางผลักดันให้เกิด Digital Transcript หรือใบทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความสะดวกสบายสำหรับนิสิตนักศึกษาในการใช้งานเอกสารสำหรับเรียนต่อหรือสมัครงาน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ที่ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

#BSRU #DigitalTranscript #บ้านสมเด็จ #ใบทรานสคริปต์

———————————————
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น