สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน” หัวข้อ “แนวคิดธุรกิจออนไลน์ ” ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ความชำนาญ และได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งล้มจริงและสำเร็จจริง 3 ท่าน คือ

• ดร.คัลลียา ฤกษ์พิไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
o การตลาดออนไลน์ 5G
o แนวคิด Dropship
o คำศัพท์ที่ทำให้ลูกค้าสนใจ
o Customer Journey
o Visual search
o การเลือกแพลตฟอร์มขายสินค้า
o ตัวอย่างของสื่อที่ดึงดูดสายตา
o เทคนิคการยิง AD

• คุณพงศธร ดำเวียงคำ เจ้าของกิจการหน่อกล้วยไข่
o ข้อแตกต่างของการขายบนเพจ Facebook, Lazada, Shopee
o การสำรวจตลาด
o การวางกลยุทธ์ให้กับสินค้าของเรา
o การตั้งราคาสินค้า
o การสร้าง content
o การแพ็คสินค้า
o รอบการจ่ายเงินของ Lazada
o รอบการจ่ายเงินของ Shopee

• คุณจรินทรัพย์ กีระติชัยนันท์ เจ้าของกิจการกล่องไม้สน tung-o
o การเข้าร่วมแคมเปญกับ Lazada
o การเลือกสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ
o การจัดการและการเตรียมสต็อกสินค้า
o การทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของเรา ขายดี

วิทยากรทั้ง 3 ท่านนี้ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ในแง่มุมต่างๆ ทั้งแนวคิดและเทคนิคการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง Facebook, Lazada, Shopee อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และเทคนิคการอยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19 และความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน และนี่เป็นโครงการอบรมกิจกรรมหนึ่งของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้จ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้งกลุ่มประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน

———————————————–
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8