วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน zoom ในหัวข้อ สร้าง Robot Process Automation ด้วย UiPath ผู้ช่วยสำหรับองค์กรยุคใหม่ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง Software Robot หรือ Robot Process Automation (RPA) ที่ช่วยในการทำงานซ้ำๆ แทนมนุษย์ ทำให้ได้ปริมาณงานที่มากขึ้น ลดงานซ้ำๆ เกิดความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้หลายอย่าง เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย

ที่มาและความสำคัญของ RPA
ประโยชน์ของ RPA
การกำหนดค่าตัวแปร การส่งค่า และนำค่าตัวแปรไปใช้งาน
ประเภทของตัวแปรที่ควรรู้
ตัวอย่างของการนำ RPA และ UiPATH มาใช้งานแทนมนุษย์
พื้นฐานของการใช้งาน UiPATH และการเขียนโปรแกรมควบคุม RPA
วิธีการและหลักการที่ควรรู้ในการทำงานของ UiPATH
RPA โปรแกรมแรกของฉัน และการสั่งให้ RPA ทำงานตามคำสั่ง

• ตัวอย่างที่ 1 และฝึกปฏิบัติ input Dialog
• ตัวอย่างที่ 2 และฝึกปฏิบัติ POP Cat
• ตัวอย่างที่ 3 และฝึกปฏิบัติ Excel to Web
• ตัวอย่างที่ 4 และฝึกปฏิบัติ OCR
• ตัวอย่างที่ 5 และฝึกปฏิบัติ Auto Certificate
• ไอเดียในการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ

———————————————–
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CCBSRU

#ccbsru