9 มิถุนายน เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน ร่วมหารือแนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย ในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในมิติข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลรางวัล ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

คลิกเพื่ออ่านต่อที่ Facebook https://www.facebook.com/ccbsru/photos/a.2693820557576080/2693820237576112/