มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน” อบรมออนไลน์ให้แก่ผู้จ้างงานกลุ่มประชาชน และนักศึกษาภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ผ่านโปรแกรม Zoom วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น.

การอบรมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้การใช้สื่อโซเซียลรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Line, Tiktok หรือ Instagram เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าในชุมชนถึงผู้ซื้อสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบโฆษณาออนไลน์ เช่น การถ่ายรูปภาพประกอบสินค้า การทำสื่อคลิป VDO สั้นๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

คลิกเพื่ออ่านต่อที่ Facebookhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=ccbsru&set=a.2694323207525815&cft[0]=AZWQa9-OPhsUXxIIO8Vii5eaNnPitFq8QsQVv18iK9SLfDP2HBisSNzEkXwTYjEilGCZ_x8c3T_srENafIQJ0LfyRlE8gjG8YvAdeSnTSa5TFAWuakKzMyDSbWdyhPZLSwV-FUqzlwc8okXOQhxz3PyU&tn=-R