อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คุณสุพิศ รุกขชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมส่งคู่มือปฏิบัติงานเข้ารับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เป็นการเข้าร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และนอกจากนี้ คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และคุณเดชอาคม คดเกี้ยว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการครั้งนี้ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

__

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2740010539623748/