อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน” การอบรมได้รับเกียรติ จากวิทยากร อาจารย์นเรศ เสวิกา โดยผ่านทาง Zoom วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. การอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม และทางวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ผมีความน่าสนใจ ความสนุก ทำให้ผู้เรียก เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น
• เทคนิคการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กลายเป็นห้องเรียนที่สนุกและได้เรียนรู้
• เทคนิคการออกแบบกิจกรรมนันทนาการออนไลน์ ที่ทำให้การเรียนมีความสนุกหลายหลายมากยิ่งขึ้น
• กระบวนกรออนไลน์ วิธีคิด อาทิเช่น เป้าหมาย, เนื้อหา, กระบวนการ และการถอดบทเรียนจากการสอน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

__

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2739249986366470/