อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "สำนักคอมพิวเตอร์ OFFICE COMPUTING "การใช้งานระบบสารสนเทศ ERP และ MIS ในส่วน ของ backoffice ผ่านระบบ VPN" วิทยากร คุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมผิวเตอร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช้น ZOOM Meeting ID: 998 9352 1368 Passcode: 942297"

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศ ERPและ MIS ในส่วนของ Backoffice ผ่านระบบ VPN เนื่องด้วยมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้สามารถปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือทำงานที่บ้านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความประสงค์ที่จัดกิจกรรม อบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรทางสำนักคอมพิวเตอร์ คุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั้น Zoom วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และข้อความ

__

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2732011633756972/