ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Microsoft Office 365 รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th หรือ app(Teams) สำหรับนักศึกษา (รหัส 64……….) ประจำปีการศึกษา 2564

การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️ การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teamshttps://link.bsru.ac.th/4s2.

การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️ การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️ การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
♦️ การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ https://youtu.be/sD65K9hrvkk

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2727180014240134/