อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาร 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

รอบการอบรม
🕘 รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

__

การเข้าร่วมอบรม
การอบรมผ่าน Microsoft Teams น้อง ๆ สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️ การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams https://link.bsru.ac.th/4s2

การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️ การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️ การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
♦️ การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ https://youtu.be/sD65K9hrvkk

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมใน Microsoft Teams ได้
สามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube Live ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่https://link.bsru.ac.th/4s6

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่Line ID : @ccbsru

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2726425370982265/