อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ (รหัส 64…………) ประจำปีการศึกษา 2564
🔸 ในช่วงนี้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการจัดส่ง Account Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่ ไปยังอีเมล์ BSRU mail ของนักศึกษา
🔸 นักศึกษาสามารถตรวจสอบอีเมล์ BSRU mail แจ้งการใช้งาน Account Office 365 ได้ตั้งแต่วันที่
24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
🔸 การใช้งาน Office 365 สามารถใช้งานได้หลายหลายอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet (เข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้นักศึกษากำหนดรหัสผ่านเอง ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ พิมเล็ก และตัวเลข)

__

🚩 การเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
1) ให้นักศึกษาดาวน์โหลด Application Teams ซึ่งเป็น Application หนึ่งของ Office 365 ติดตั้งลงในอุปกรณ์ที่นักศึกษาสะดวกใช้ในการรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียน
2) ดำเนินการเข้าระบบด้วย Account ของ Office 365 ของนักศึกษา

__

หากพบข้อสอบถามในการใช้งานสามารถสอบถามมายังสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่าน Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ หรือ ไลน์ : @ccbsru

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2723643324593803/