สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตร การสร้างราายงานผลข้อมูลแแบบ Visual Studio ด้วย Google Data Studio เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม และ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม วิทยากรผู้ทรงคุณ ถ่ายทอดการใช้งาน Google Data Studio โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการพัฒนาทักษะดิจิทัล

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สำนักดอ สำนักดอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชกัฎบ้าผสมเด็เจ้าพระยา 940 707 32 47.57% 35.78% 16. จำนวน 161 1. ผลประเมิน ผ่าน จำ 147 2. ไม่ผ่าน 104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงานผลข้อมูล แบบ Visualization ด้วย Google Data Studio เวลชน าและธุรกิจบันเทิง 3. ขาดสอบ พยากรมนุษย์ 101 92 75 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ที่ยว 72 68 เมด 66 1,976 1-45/45 DESIGN รวมทั้งหมด 1-3/3"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และแล็ปท็อป
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และหน้าจอ
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, หน้าจอ และข้อความ

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2718367608454708/