ตัวแทนสำนักคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย นายรณกร เรี่ยวแรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศ)และนายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นำอุปกรณ์ “เครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณภาพสูง” เพื่อใช้ในการบันทึกการเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา