บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ในช่วงวิกฤติ (COVID-19) 

บริการห้องผลิตสื่อการสอน

-ภายในห้องประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกการสอน OBS Studio
-ไมโครโฟน
สิ่งที่ผู้รับบริการต้องนำมา
-สื่อการสอน PowerPoint
-เมื่ออัดคลิปสื่อการสอนแล้วสามารถนำขึ้น Youtube ได้

การให้บริการ
-ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ – โทร. 02 – 473 7000 ต่อ 1722 – 1723
-จองห้องผลิตสื่อการสอนได้ที่ http://booking.bsru.ac.th

HelpDesk รวมคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

https://help.bsru.ac.th/?cat=124

แหล่งรวบรวมคู่มือ วิธีการแก้ปัญหาสำหรับการทำงานแบบ Work at Home

บริการ VPN

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบ VPN สำหรับบุคลากรหรือคณาจารย์ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วต้องการใช้งานระบบ MIS หรือ ERP

– – – – – – – – – – – – – – –

สามารถลงทะเบียนขอใช้ระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister

โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะจัดส่งรหัสผ่านและวิธีการใช้งานระบบ VPN ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน

(ที่เป็นอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น @bsru.ac.th)

การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน

———
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.office.com
รองรับการเรียนผ่าน PC/SmartPhone/Tablet
——— https://www.youtube.com/playlist?list=PLi5ksyH-_y259IeWklEKADKrK35-7wYbt

การใช้งาน Microsoft Office365

ศูนย์ให้บริการให้ความช่วยเหลือบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรผ่านระบบไลน์ @ccbsru