หลักสูตรที่ 1 : Media & Content Design สำหรับภาคธุรกิจและการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 1 : Media & Content Design สำหรับภาคธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียโดยการสร้างและออกแบบ Content เป็นหัวใจสำคัญในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน เมื่อรวมกับ Social Media ยิ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องใส่ใจเป็นอันดับแรก ๆ การผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจของคุณสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092