👉 ลงทะเบียนอบรม http://training.bsru.ac.th *หมายเหตุ* 📌 รับสมัครจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 30 ท่าน 📌1 ท่าน สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หลักสูต 📌 อบรมเวลา 9.00 – 16.30 น. 📌 อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 ตามวัน – เวลา ที่กำหนด