ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. นำโดย ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคุณเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2024” โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เปิดเวที และมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office ซึ่งจัดแข่งขันในเวทีประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการแข่งขันดังกล่าว นายพัทธนันท์ อ่ำดำ นักศึกษาสาขาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Microsoft office ประเภท Microsoft Word พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท ในการแข่งขันครั้งนี้