ระหว่างวันที่ 23 -24 และ 30 – 31 มีนาคม 2567กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2566 📍เอกสารแนวทางการเข้าอบรม https://link.bsru.ac.th/vfo