เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. นำโดย อาจารย์ ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย คุณวีรวุฒิ ฉัตรโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง Migration from VM to Huawei Cloud ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวเทคนิคในการย้ายข้อมูลจาก VM เดิมขึ้นไปบน Cloud จะมีฟีเจอร์มากมายที่ตอบโจทย์ หมดข้อจำกัดในการลงงบประมาณจำนวนมากกับ Hardware ที่อาจเกินความจำเป็นโดยเลือกซื้อเท่าที่ใช้ (pay per use) สามารถเพิ่มสเกลได้ และเป็นทางเลือกต่อการพัฒนาในอนาคต ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel