โครงการอบรมและทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล ICDL ฟรี!!! ด่วนรับจำนวนจำกัด 50 คน/รุ่น โดยแบ่งการอบรม และทดสอบฯ ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ ✅ รุ่นที่ 1 : วันที่ 3 และ 10 มี.ค. 67 เวลา 09.00 -17.00 น. ✅ รุ่นที่ 2 : วันที่ 17 และ 24 มี.ค. 67 เวลา 09.00 -17.00 น.