เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมทดสอบใช้งานระบบ ERP โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมทดสอบระบบ ERP เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในวันที่ 28 กันยายน 2566 ซึ่งการนำ ERP ระบบใหม่เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมาใช้ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์เป็นหลัก ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา