เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 5/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจาก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมหารือแนวทางการขึ้นระบบ ERP, ผลคะแนน Webometrics ประจำเดือนสิงหาคม 2566 , สถิติการเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยรอบเดือนสิงหาคม 2566 , แนวทางการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย(หน้าเพจรวมข้อมูล SDGs / ITA /Green University , การดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ , การใช้งานโปรแกรม Foxit ตลอดจนรายงานสรุปโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับสมาชิกได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติอาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting