📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ (รหัส 65) เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสุดท้าย) เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ — ⌛️กำหนดการสอบ (รอบสุดท้าย) 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ — **ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย** #การเตรียมความพร้อมในการสอบ 1.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดสอบ Smart Phone/tablet/คอมพิวเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใด 2.Username/ Password ระบบ MIS — 🔸)ขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบ 1.เข้าห้อง MS Teams เวลา 9.30 น. [ดูรายละเอียดที่ https://dldc.bsru.ac.th/?p=1315] 2.รับทราบแนวทางการใช้ระบบทดสอบ ประมาณ 10 นาที 3.นักศึกษาทำการทดสอบ . อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>> https://dldc.bsru.ac.th/?p=1315 หากมีข้อสอบถามติดต่อได้ที่ Line Official : @ccbsru