สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา KM-CC 2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 เรื่อง โดยผ่านโปรแกรม Zoom
สำนักคอมพิวเตอร์ มองถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน ให้เกิดความเข้าใจอันดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น ได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จะมี 6 เรื่องด้วยกัน
• วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 หัวข้อ OJS การใช้ระบบวารสารออนไลน์ โดย นายรณกร เรี่ยวแรง
• วันพุธที่ 24 พฤหัสบดี 2564 หัวข้อ การใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือกับการแจ้งเตือนผ่าน Line Application โดย นายวิชชา สุขรัตน์
• วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 หัวข้อ การใช้โปรแกรม Microsoft VISIO สร้าง Flowchart เพื่อประกอบคู่มือปฏิบัติงาน โดย นายเดชอาคม คดเกี้ยว
• วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ ขั้นตอนการให้บริการการซ่อมบำรุง โดย นายพงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์
• วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ การใช้งาน Backoffice ผ่านโปรแกรม Anydesk โดย นายภักดี โตแดง • วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ การใช้โปรแกรม Loom เพื่องานสนับสนุน โดย นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "สำนักคอมพิวเตอร์ ควบคุมการประชุม OFFICE OF COMPUTING วิทยากร บุรพร ศรีสุวรรณ " การใช้งานโปรแกรม LOOM เพื่องานสนับสนุน " loom Meeting 8610 4751 Passcode :012345 NHRC @ 0 LINK:link.bsru.ac.th/640707 zoom 7ก.ค. 64 09:30 น."

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมที่ facebook https://www.facebook.com/ccbsru/photos/pcb.2716242522000550/2716239665334169/