อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จับมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมสร้าง Ranking มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จับมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมสร้าง Ranking มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ดร.สุรินทร์ ผลงามผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาย สืบยศ สินบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย โดย Webometrics เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นทิศทางเดียวกันและมีความเข้าใจเรื่องของแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 10

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : [email protected]