นักศึกษาสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 

หากพบปัญหาการใช้งาน หรือเข้าใช้งานไม่ได้ แจ้งผ่านช่องทาง Line@ ค้นหา ID : ccbsru