วันที่ 2 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานระบบ ERP พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งระบบ BSRU-ERP เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ มหาวิทยาลัยฯ นำมาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านไอทีของมหาวิทยาลัยโดยระบบนี้ได้เข้ามาช่วยการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ งบประมาณ ต้นทุน และการรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งระบบดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านการประมวลผลอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อันจะช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ