สำนักคอมพิวเตอร์ขอประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับความร่วมมือจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Foxit ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสาร PDF ในการจัดสรรแอคเคานต์สำหรับการใช้บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ✍️ สำนักคอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร PDF (Foxit Editor ลิขสิทธิ์) ที่ลิงค์ ด้านล่าง ✍️โปรดตอบแบบประเมินภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 📍 สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/foxit —————— 📍 สำหรับนักศึกษา https://link.bsru.ac.th/s_foxit