ข่าวประชาสัมพันธ์


{ประกาศรายชื่อ} โครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ "การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress" นาย อนุชา พิมพ์นนท์ นาง พัชรีภรณ์ บางเขียว นางสาว รัตนสุดา รักษากิจ อาจาร ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android" ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 10 ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยขั้นตอน ดังนี้ --- username = รหัสนักศึกษา (เช่น 61xxxxxxxx) password = รหัสบัตร ปชช.13 หลัก --- * ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Office365 Section1 (รอบเช้า) | Section2 (รอบบ่าย) Section1 (รอบเช้า) | Section2 (รอบบ่าย) ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ

#เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ... #วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์บนมือถือ ================= ฝ่ายบริการวิชาการและไอซีที ยินดีให้คำปรึกษาในการใช้งานร ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

บริการสร้างรายวิชาใหม่หรือย้ายรายวิชาเดิม บนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (BSRU e-Learning) ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

#งานบริการวิชาการและไอซีที สำนักคอมพิวเตอร์ บริการสร้างรายวิชาใหม่หรือย้ายรายวิชาเดิม บนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (BSRU e-Learning) ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน 1.คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ elearning.bsru.ac.th 2.ค ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมรับ Serial Key (1 คน/1 กิจกรรม)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมรับ Serial Key (1 คน/1 กิจกรรม) สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น การสมั ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::