ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic”

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มบส. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic” วันที่ 14-15 กันยายน 2560 / เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092​ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มบส. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6" วันที่ 7-8 กันยายน 2560 / เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(อัพเดทรายชื่อ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม Wordpress"รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.)

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.) เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน” ฟรี !! == ลงทะเบียนได้เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” ฟรี !! == (รับเฉพาะอาจารย์ภายใน มบส.) ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรม “Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote “

สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote " อบรมฟรี 30 ท่าน / หลักสูตร หลักสูตร Microsoft ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้นำ ด้านไอที”

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้นำ ด้านไอที" ภายใต้โครงการ บริการวิชาการสู่สังคม อบรมฟรี!!..รับจำนวนจำกัด 30 คน *คุณสมบัติผู้เข้าอบรม* ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”

โครงการอบรม “Google Apps for Education” อบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 2  วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 >> ลงทะเบียนที่นี่ << ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”

โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle ” อบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2560 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 สัปดาห์) >> ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ <& ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::