ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษา(ทุกชั้นปี) เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบ Cloud Computing

📢 📢 📢 สำนักคอมพิวเตอร์  📢 📢 📢 มีโครงการอบรมดีๆมาฝากแล้วจ้า ================================= ขอเชิญ อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษา(ทุกชั้นปี) เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบ Clo ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ

#เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ... #วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์บนมือถือ ================= ฝ่ายบริการวิชาการและไอซีที ยินดีให้คำปรึกษาในการใช้งานร ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

บริการสร้างรายวิชาใหม่หรือย้ายรายวิชาเดิม บนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (BSRU e-Learning) ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

#งานบริการวิชาการและไอซีที สำนักคอมพิวเตอร์ บริการสร้างรายวิชาใหม่หรือย้ายรายวิชาเดิม บนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (BSRU e-Learning) ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน 1.คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ elearning.bsru.ac.th 2.ค ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic”

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มบส. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic” วันที่ 14-15 กันยายน 2560 / เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092​ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มบส. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6" วันที่ 7-8 กันยายน 2560 / เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(อัพเดทรายชื่อ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม Wordpress"รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.)

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.) เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน” ฟรี !! == ลงทะเบียนได้เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิ ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” ฟรี !! == (รับเฉพาะอาจารย์ภายใน มบส.) ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรม “Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote “

สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote " อบรมฟรี 30 ท่าน / หลักสูตร หลักสูตร Microsoft ...
:: อ่านเพิ่มเติม ::