Press "Enter" to skip to content

บริการของ Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

เมื่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับ Account office365 แล้วนั้น  วันนี้เรามาดูกันว่าใน Office365 มีบริการอะไรกันบ้าง จากภาพข้างต้น จะพบกับแอพลิเคชั่…

การแก้ไขรหัสผ่านการใช้งาน Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

หลังจากที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ Account สำหรับการใช้งาน Account Office365 หรือ O365 (ออกเสีย โอ – สาม -หก-ห้า) ตามที่…

โครงการ “การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา”

km 0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา&#…

ส่งเกรดง่าย ใน 3 นาที

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   ในช่วงเทศกาลส่งผลการเรียนนักศึกษา อาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ ต้องได้ใช้ระบบการส่งผลการเรียนนักศึกษาผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน …

ระวังภัย ช่องโหว่ Meltdown, Spectre อาจถูกขโมยข้อมูลในเครื่องได้ผ่านซีพียู กระทบระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac

สาธิต ถนอมศักดิ์ 0

ข้อมูลทั่วไป เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว…

วิธีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง รายมือชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามท้ายเอกสารใน “ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง” (ERP)

จลาสุภ ธรรมศักดิ์ 0

การเพิ่มข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามท้ายเอกสารใน “ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง” (ERP) บทความโดย นายธรรมศักด์ จลาสุก   มีขั้นตอนง่…

การใช้บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัย xxx.zz@bsru.ac.th

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ @bsru.ac.th เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้บริการแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิท…

การล้างข้อมูลการท่องเว็บ

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

ผุู้เขียนเชื่อว่าหลายท่าน คงเคยท่องเว็บไซต์ที่ต้องมีการล๊อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ อาทิ Mail, Facebook, Registration Web, Bank Online ซึ่งหากใช้เครื่อ…