Press "Enter" to skip to content

Posts published by “อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ”

บริการของ Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

เมื่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับ Account office365 แล้วนั้น  วันนี้เรามาดูกันว่าใน Office365 มีบริการอะไรกันบ้าง จากภาพข้างต้น จะพบกับแอพลิเคชั่…

การแก้ไขรหัสผ่านการใช้งาน Office365

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

หลังจากที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ Account สำหรับการใช้งาน Account Office365 หรือ O365 (ออกเสีย โอ – สาม -หก-ห้า) ตามที่…

ส่งเกรดง่าย ใน 3 นาที

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   ในช่วงเทศกาลส่งผลการเรียนนักศึกษา อาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ ต้องได้ใช้ระบบการส่งผลการเรียนนักศึกษาผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน …

การใช้บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัย xxx.zz@bsru.ac.th

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   บริการเว็บเมล์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ @bsru.ac.th เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้บริการแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิท…

การล้างข้อมูลการท่องเว็บ

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

ผุู้เขียนเชื่อว่าหลายท่าน คงเคยท่องเว็บไซต์ที่ต้องมีการล๊อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ อาทิ Mail, Facebook, Registration Web, Bank Online ซึ่งหากใช้เครื่อ…

การฝังฟอนต์ (Font) ไปกับไฟล์ Microsoft Word

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

         ในการทำรายงาน สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย รายงานประจำปี ที่ต้องมีการนำไฟล์เอกสารไปทำต่อยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ หรือส่งไฟล์ไป…

มาทำ Short URL กันเถอะ…

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

  URL คืออะไร      URL หรือ  Universal Resource Locater หรือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ เช่น เว็บไวต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี URL คือ http…