Press "Enter" to skip to content

ส่งเกรดง่าย ใน 3 นาที

อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ 0

   ในช่วงเทศกาลส่งผลการเรียนนักศึกษา อาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ ต้องได้ใช้ระบบการส่งผลการเรียนนักศึกษาผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ที่ผู้เขียนพบจากเพื่อนอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่ส่งผลการเรียนด้วยวิธีกรอกคะแนนของนักศึกษาทีละคนลงตามรายชื่อของนักศึกษาในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าวิธีการนี้สำหรับตัวผู้เขียนเองจะรู้สึกถึงความลายตาในการมองชื่อ กรอกคะแนน ทำแบบนี้ซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ ยิ่งถ้าห้องเรียนนั้นมีนักศึกษาหลัก 100 คงไม่สนุกแน่ ๆ

          วันนี้ ผู้เขียนจึงนำวิธีที่ตัวผู้เขียนเองใช้ในการส่งคะแนนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้าสู่ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยฯ ในเวลาอันรวดเร็ว (จริง ๆ ไม่ถึง 3 นาทีด้วยซ้ำ)

เรามาเริ่มกันเลยคะ

   เริ่มต้นสำหรับการใช้วิธีการนี้นะคะ ข้อมูลคะแนนต่าง ๆ ของนักศึกษาในห้องเรียนนั้น ๆ ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel ซึ่งตัวผู้เขียนเองจะดาวน์โหลดไฟล์จากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ไว้ในทุก ๆ หมู่เรียนที่สอนในเทอมนั้น ๆ 

วิธีการดาวน์โหลดรายชื่อของผุู้เรียน (เริ่มต้นเก็บข้อมูลก่อนสอน)

   1.เข้าระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (MIS) 

2. เลือกปีการศึกษาและดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาในหมู่เรียนที่ต้องการ

ไฟล์รายชื่อนักศึกษาที่ดาวน์โหลดจากระบบ

**ข้อดีของการดาวน์โหลดรายชื่อจากระบบ คือ เราจะได้ข้อมูลผู้เรียนที่ถูกต้องที่สุด สิ่งสำคัญในการส่งผลการเรียนคือ รหัสนักศึกษา**

   ผู้เขียนเองเคยพบเหตุการณ์ที่นักศึกษาบางคนไปเปลี่ยนชื่อระหว่างเทอม พอตอนส่งผลการเรียน ก็ปรากฏรายชื่อนักศึกษาที่ไม่คุ้นขึ้นมาในระบบ จึงตรวจสอบกลับไปที่รหัสนักศึกษาในไฟล์ Excel จึงพ[ว่า นักศึกษาได้ไปเปลี่ยนชื่อและไม่ได้แจ้งผู้สอน ซึ่งรหัสนักศึกษาจะเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละคน 

ระหว่างจัดการเรียนการสอน

ในขณะที่ทำการสอน ผู้สอนควรบันทึกคะแนนของผู้เรียนด้วยไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา ในส่วนของผู้เขียนเองจะทำการบันทึกคะแนนในทุก ๆ ส่วนลงในไฟล์ Excel ทั้งหมด ตั้งแต่การเข้าชั้นเรียน คะแนนเก็บต่าง ๆ รวมถึงคะแนนสอบ พอปลายเทอม จะทำให้ส่งผลการเรียนได้เร็วขึ้น

 

การส่งผลการเรียนเข้าระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (สิ้นสุดการเรียนการสอน)

ในส่วนนี้เป็นการกำหนดค่าคะแนนตามรายวิชา ซึ่งก่อนส่งผลการเรียน ผู้สอนจะต้องกำหนดในส่วนนี้ก่อน

    1.ไปยังรายวิชาที่ต้องการส่งผลการเรียน โดยเลือกเมนู “บันทึกเกรด”

  2. เลือกปีการศึกษา และรายวิชาที่ต้องการส่งผลการเรียน

3. เลือกเมนูบันทึกช่วงคะแนน 

 

4. กำหนดค่าคะแนน

4.1 กรณีนักศึกษาตั้งแต่ รหัส 60 เป็นต้นไป ให้เลือกรูปแบบเกรด (2560) GRADE A B+ B C+ C D+ D F)

4.2  กำหนดค่าคะแนนในแต่ละส่วน

 

หลังจากกำหนดค่าคะแนนเรียบร้อยแล้ว คราวนี้มาดูวิธี การส่งผลการเรียนง่าย ๆ ใน 3 นาที ตามหัวข้อที่เกริ่นไว้ มีขั้นตอนดังนี้คะ 

1. ไปยังไฟล์ Excel ที่ได้ทำการเก็บคะแนนของรายวิชานั้น ๆ  โดยในการส่งผลการเรียน ผู้สอนควรสรุปคะแนนแต่ละส่วนที่ต้องการกรอกลงในระบบส่งเกรดไว้ก่อน (เช่น ในที่นี้ ผู้เขียนได้กำหนดค่าคะแนนในระบบไว้ 2 ส่วน คือ คะแนนสอบ กับคะแนนเก็บ ) ในไฟล์ Excel ก็ควรมีการสรุปคะแนนให้ตรงกัน

2.ทำการส่ง “คะแนนเก็บ” เข้าสู่ระบบ ให้ทำการซ่อนคอลัมน์ ให้เหลือเพียง รหัสประจำตัว กับ คอลัมน์ที่จะส่งผลคะแนน

ในที่นี้ผู้เขียนจะสาธิตการส่ง “คะแนนเก็บ” เข้าสุู่ระบบ จึงซ่อนให้คอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวข้องและให้เหลือเพียงคอลัมน์ รหัสประจำตัว กับ คอลัมน์ คะแนนเก็บ อยู่ติดกัน

3. ทำการ ไฮไลท์ รหัสประจำตัว กับ คะแนนเก็บ  และทำการ คัดลอก (Ctrl + C) ข้อมูลคะแนน

 

4. ไปยังระบบริการการศึกษาฯ (MIS)

4.1 กรอกคะแนนเก็บ คลิก “EDIT”

5. คลิกบนไอคอนรูป  

6. นำคะแนนที่คัดลอกมาจากไฟล์ Excel มาวางลงในกรอบข้อมูล และจากนั้นคลิกปุ่ม Import

7. เพียงเท่านี้ข้อมูลคะแนนของนักศึกษาทั้งห้องก็จะเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและรวดเร็วคะ

7.1 คลิกปุ่ม Save

**ผู้สอนสามารถทำในขั้นตอนที่ 1-7 กับคะแนนอื่น ๆ **

ท้ายนี้ หากท่านใดนำวิธีการนี้ไปใช้แล้ว อยากจะแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งกลับมาได้เลยนะคะ หรือขั้นตอนใดไม่ละเอียดสามารถสอบถามได้คะ