ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลการทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม

#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อการสอนแบบ Interactiveด้วยโปรแกรม Moodle และ Captivate

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานด้วยโปรแกรม WordPress

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2561
ได้ที่ > คลิก

#ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม