แจ้งกำหนดการ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านไอซีทีเพื่อรองรับประเทศไทยยุค ๔.๐”

 

แจ้งกำหนดการ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านไอซีทีเพื่อรองรับประเทศไทยยุค ๔.๐”
จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

#ลงทะเบียนทั้ง 2 หลักสูตร
เวลา 8.30 -9.00 น.
ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (สำนักคอมพิวเตอร์) อาคาร 10 ชั้น 10