{สำหรับผู้เข้าอบรม} การนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอดภายในพื้นที่อำนวยการ

 

เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT เพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0

การนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอดภายในพื้นที่อำนวยการ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำรถยนต์ขึ้นจอดได้ภายในอาคาร 30 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 24 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเข้าทางประตู 2 ของมหาวิทยาลัย

#ห้องอบรมการพัฒนาบทเรียนคอมออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle หน้าห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 ชั้น 9 (เข้าทางประตู 1คะ)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้..
สำนักคอมพิวเตอร์