{update} ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในโครงการ “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านไอซีทีเพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0”

 

กำหนดการโครงการอบรม

 


วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561

23 - 24 สิงหาคม 2561

25 - 26 สิงหาคม 2561