Category Archives: ภาพข่าว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ทรงภายนอกที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ผู้ทรงภายนอ […]

สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

—-วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ รับการต […]