ช่องทางรับข้อร้องเรียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ มหาวิทยา […]

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลการทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษ […]