ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Office365 Education”

25 มิถุนายน 2562   26 มิถุนายน 2562   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 / ชั้น 9 (1092)

สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “ทักษะการใช้โปรแกรม Moodle เพื่อการจัดสอบแบบอ […]

สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประช […]

สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น” […]

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT (ระยะที่ 2)

  ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านค […]

{ประกาศรายชื่อ} โครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสาขาวิชาด้วยโปรแกรม WordPress”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหร […]

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโคร […]

เชิญชวนสาขาวิชาส่งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

#มีกิจกรรมดี ๆ มาฝาก สำหรับช่วงกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เ […]

{ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม} อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม     สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกหลักสูตร […]

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Office365       ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร ในมหาวิ […]