[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม] โครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android”

  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโคร […]

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลั […]

เชิญชวนสาขาวิชาส่งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

#มีกิจกรรมดี ๆ มาฝาก สำหรับช่วงกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เ […]

Q: ถ้าลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ Authentication internet ของมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร?

A: ในการณีที่นักศึกษา คณาจารย์หรือบุคลากร ลืมรหัสการเข้าใช้งานระบบ Authentication ในการเข้าใช้งานระบ […]

{ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม} อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม     สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกหลักสูตร […]

(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Office365       ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร ในมหาวิ […]

ขอเชิญ อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษา(ทุกชั้นปี) เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบ Cloud Computing

📢 📢 📢 สำนักคอมพิวเตอร์  📢 📢 📢 มีโครงการอบรมดีๆมาฝากแล้วจ้า ================================= ขอเชิญ […]

เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ

#เปิดเทอมแล้ว!!! มาเรียนออนไลน์ไปกับ BSRU e-Learning กันนะครับ… #วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบ […]