แจ้งเตือนข้อมูลการโจมตีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

[THAICERT.OR.TH #122079] แจ้งเตือนข้อมูลการโจมตีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากที่มีข่าวสารกระจายในวงกว้างถึงเรื่องภัยจากการติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่
(Ransomware) สายพันธุ์ชื่อ WannaCry
(hxxps://blog.avast.com/ransomware-that-infected-telefonica-and-nhs-hospitals-is-spreading-aggressively-with-over-50000-attacks-so-far-today)
โดยมัลแวร์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลไฟล์เอกสาร
และนำมาเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินตามที่เรียกจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
ปัจจุบันมีผู้เสียหายจากหน่วยงานทั่วโลก
มัลแวร์นี้มีความสามารถในการกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น
ๆ ในเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์
ผู้ใช้งานที่ไม่อัปเดตระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีความเสี่ยงที่จะติดมัลแวร์นี้ได้
โดยไทยเซิร์ตขอให้ท่านศึกษาวิธีการป้องกันระบบตนเองจากภัยดังกล่าวได้ผ่านบทความ
“”เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์”
(hxxps://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us001.html)

หากท่านพบเหตุความผิดปกติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งกลับมายังอีเมลฉบับนี้
โดยระบุรหัสหมายเลข [THAICERT.OR.TH #122079] เพื่ออ้างอิงถึงเรื่องการแจ้งเหตุนี้ในชื่ออีเมลหรือหัวข้อ อีเมล(Subject)
ที่ใช้ในการติดต่อกับไทยเซิร์ต หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 02-123-1212

ขอแสดงความนับถือ
ไทยเซิร์ต
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)
บริหารจัดการและดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม