โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน มบส. เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”

วันที่ 7-8 กันยายน 2560 / เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092​ (อาคาร10 ชั้น9)

ด่วน !! รับสมัคร 30 ที่นั่ง ตอนนี้ยังขาดผู้เข้าอบรมอีก 10 ท่าน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักคอมพิวเตอร์ โทร : 024737000 ต่อ 1722,1723

หรือติดต่อ คุณเดชอาคม 094-152-3965

สมัครออนไลน์ที่นี่

** รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว **