(อัพเดทรายชื่อ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”

 

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2