เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

เชิญชวนอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

ฟรี !! == ลงทะเบียนได้เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น !!

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

อบรมวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 4 คณะ / คณะละ 10 คน)

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 02-473-7000 ต่อ 1722,1723 เบอร์ต่อ 109 (คุณเดชอาคม) หรือ เบอร์มือถือ 094-152-3965

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม


จำนวนผู้เข้าอบรมขณะนี้

คณะ จำนวนผู้สมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15
คณะวิทยาการจัดการ 4
คณะครุศาสตร์ 8
วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 0