เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

เรียนเชิญอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

ฟรี !! == (รับเฉพาะอาจารย์ภายใน มบส.) ==

เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2560 (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

อบรมวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 02-473-7000 ต่อ 1722,1723 เบอร์ต่อ 109 (คุณเดชอาคม) หรือ เบอร์มือถือ 094-152-3965


สมัครออนไลน์
ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม
 


สรุปจำนวนผู้เข้าอบรมขณะนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F-0YLNRI0gsXrCsY7KhazccMjuhM23ISw66kfo5MQ3s/edit#gid=298959655&range=B2:C21