(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”

googleapp-2

โครงการอบรม “Google Apps for Education”
อบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2  วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

>> ลงทะเบียนที่นี่ <<

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2560)

ยืนยันการลงทะเบียน Google Apps for Education รุ่นที่ 1

ยืนยันการลงทะเบียน Google Apps for Education รุ่นที่ 2