(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”

moodle-2

โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle ”
อบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2560
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 สัปดาห์)

>> ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ <<

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)