โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”

captivate

โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”
อบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 สัปดาห์)

>> ลงทะเบียนได้ที่นี่ <<

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเข้าร่วมอบรม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560)